ATTEST
NAZIV PROJEKTA

Advanced Tools Towards cost-efficient decarbonisation of future reliable Energy SysTems – ATTEST

KOORDINATOR PROJEKTA

INESCT TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas E Computadores, Tehnologia E Ciencia

TRAJANJE PROJEKTA

36 mjeseci
(1. 3. 2020 – 28. 2. 2023.)

Opis projekta

Jedan od ključnih ciljeva Europe je dekarbonizacija elektroenergetskog sektora i korištenja energije. Cilj projekta ATTEST je razvoj i pokretanje modularne ‘open-source’ platforme sastavljene od niza inovativnih alata za podršku operatorima prijenosnog i distribucijskog sustava koji u međusobnoj koordinaciji optimalno upravljaju, održavaju i planiraju energetske sustave nakon 2030., uzimajući u obzir tehničke, ekonomske i ekološke aspekte. Konzorcij partnera iz šest zemalja Europske unije, koji je okupljen u projektu ATTEST-a, sastoji se od pet iskusnih istraživačkih organizacija iz područja energetskih sustava, operatora prijenosnog (Hrvatski operator prijenosnog sustava – HOPS) i operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), te dva industrijska partnera koji su specijalizirani za razvoj naprednih ICT rješenja i SCADA sustava. Široki spektar novih energetskih ICT alata, kakav će biti razvijen kroz ATTEST, nije do sada bilo demonstriran u stvarnom okruženju. Ubrzana  diseminacija alata ATTEST projekta prema istraživačkim institucijama, unutar i izvan projektnog konzorcija, omogućiti operatorima prijenosnog i distribucijskog sustava bolje upravljanje njihovim mrežama. Vrijednost demonstracijske verifikacije rezultata projekta potvrdit će važnost razvijenih rješenja i biti od velikog značaja za znanstvenu zajednicu i energetsku industriju Europske unije. Ambicija projekta ATTEST je omogućiti širokom krugu korisnika korištenje i testiranje alata razvijenih u projektu, čime se doprinosi širenju znanja i iskustva u području energetskih sustava u Europskoj uniji, ali i na globalnoj razini.

 

Projektni partneri