EDIH CROBOHUB ++
NAZIV PROJEKTA

CROatian Industry and Society BOosting – European Digital Innovation HUB

KOORDINATOR PROJEKTA

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

TRAJANJE PROJEKTA

36 mjeseci (01.01.2023. – 31.12.2025)

Opis projekta

Europski digitalni inovacijski hub EDIH CROBOHUB++ je inovacijski ekosustav izvrsnosti specijaliziran za tri ključna područja Digital Europe Program (DEP): (1) Umjetna inteligencija, (2) Kibernetička sigurnost, (3) Računalstvo visokih performansi. Cilj projekta je podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva pružanjem besplatnih usluga malim i srednjim poduzećima te javnom sektoru sa svrhom podizanja razine digitalne zrelosti te zelene transformacije, a sve kako bi korisnici usluga postali agilniji i efikasniji.

Projekt će ponuditi koherentan paket usluga s fokusom na sljedeće sektore: (1) proizvodna industrija, (2) digitalizirana poljoprivreda, (3) energija i okoliš te (4) javna i državna uprava. EDIH CROBOHUB++ bit će neprofitni hub koji će prvenstveno djelovati u kontinentalnoj Hrvatskoj, ali će biti i nacionalnog dosega.

Projektni partneri